Fondens formål 

Fonden skal som almennyttig fond overordnet tjene et almennyttigt formål med henblik på at højne danskernes mentale sundhed. Dette skal ske ved almennyttigt at arbejde med fremme af forebyggelse og behandling af psykosociale eller psykosomatiske lidelser og at hjælpe danskerne med symptomlindring, problemløsning og personlighedsudvikling og med at opnå forbedret livskvalitet.

Fondens formål er at understøtte den professionelle psykoterapi og psykoterapeutisk praksis som defineret af Dansk Psykoterapeutforening eller af tilsvarende professionelle organisationer efter bestyrelsens skøn.

Fondens formål søges opnået ved de 4 nedenfor anførte aktiviteter:
  • Etablering af videnscenter for psykoterapi. Hensigten er at understøtte videnindsamling i psykoterapi, eksternt og internt, herunder ved inddragelse af internationale forskningsresultater. Hensigten er at opsamle, systematisere og udbygge forskningsbaseret viden for psykoterapeuter. Hensigten er herudover at gøre sådan viden tilgængelig for dels psykoterapeuter, dels for offentligheden.
  • Etablering af behandlingssteder for psykoterapi. Behandlingssteder til gavn for mennesker med behov for psykoterapeutisk behandling, til forebyggelse og hjælp til mennesker med traumer, i kriser, i svære livssituationer, med følelser i ubalance og andre behov.
  • At understøtte professionel og målrettet forskning i psykoterapi. Dette kan være ved etablering af egen forskningsenheder, eller ved at yde støtte til organisationer, institutter, læreanstalter eller enkeltpersoner, som skal forestå forskning i relevante psykoterapeutiske emner.
  • Støtte til eller etablering af andre aktiviteter indenfor psykoterapien i Danmark.

Støtte til de anførte formål kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af udlodninger, lån eller på anden vis til relevante modtagere.