Uddelinger Nektarfonden 2023

Nektarfonden har besluttet at uddele midler til de følgende syv forskningsprojekter indenfor psykoterapien.

Ole Jakob Storebø, Maria Quistgaard, Stig Poulsen og Eirni Karyotaki tildeles 421.282 kr. til forskningsprojektet:

”Individualized psychotherapy fit for borderline personality disorder. A method to precise treatment ensuring rehabilitation with extension of knowledge in clinical practice”.

Projektet undersøger individuelle faktorer i forbindelse med psykoterapeutisk behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse.

Julie Perrine Schaug tildeles 100.000 kr. til forskningsprojektet:

“A Danish Clinical Guidelne for Psychotherapy for Adult Outpationes with PTSD and Complex PTSD in Mental Health Care Services”.

Projektet sigter til at bidrage til udviklingen af de kliniske retningslinjer for ambulerende behandling af patienter med PTSD og kompleks PTSD.

Søren Willert og Anders Sørensen tildeles 100.000 kr. til forskningsprojektet:

”Aktionsforskning i samarbejde med DPFO-tilknyttede uddannelsessteder”.

Projektet undersøger og understøtter implementeringen af forskningsbaseret undervisning på de DPFO-tilknyttede psykoterapeutuddannelser med henblik på at kvalificere den pædagogiske opgradering til masterniveau.

Pia Callesen og Dominic Bergmaier Larsen tildeles 97.400 kr. til forskningsprojektet:

”Effekten af Metakognitiv Terapi til Patienter med ADHD”.

Projektet undersøger effekten af metakognitiv terapi i psykoterapeutisk behandling af patienter med ADHD med fokus på styrkelse af tillid til egne kognitive funktioner.

Thomas Mackrill tildeles 100.000 kr. til forskningsprojektet:

”The Grief Letters [Sorgens Breve] Using therapeutic letter writing to overcome parentally bereaved young adult’s complex grief a psychotherapy process study”.

Projektet undersøger effekten af brevskrivning i forbindelse med psykoterapeutisk behandling af sørgende, der har mistet en forælder.

Jon Brestisson og Birgit Bundesen tildeles 99.619 kr. til forskningsprojektet:

”Forening for Kunst og Mental Sundhed: Udvikling af en psykoterapeutisk videreuddannelse for terapeutfunktionen i deltagerfokuserede kunst- og skrivegrupper”.

Projektet undersøger psykoterapeuters rolle i deltagerfokuserede kunstgrupper for personer i psykiatrisk behandling.

Gøye Thorn Svendsen tildeles 97.350 kr. til forskningsprojektet:

”Styrket terapeutisk alliance gennem kvalificering af de terapeutiske interaktioner”.

Projektet undersøger hvordan videoobservationer kan kvalificere undervisning i terapeutisk alliance.