Videnscenter for psykoterapi

Nektarfonden har oprettet et videnscenter for psykoterapi. Videnscenteret er oprettet for at understøtte psykoterapi som behandlingsmetode ved at indsamle og formidle viden om psykoterapi fra forskning og praksis.

Nektarfonden har oprettet et videnscenter for psykoterapi.
Videnscenteret er oprettet for at understøtte psykoterapi som behandlingsmetode ved at indsamle og formidle viden om psykoterapi fra forskning og praksis.

Hjemmesiden henvender sig til:

  • Professionelle udøvere og studerende af psykoterapi.
  • Nuværende eller potentielle brugere af psykoterapi.
  • Andre fagpersoner der kan være bindeled mellem udøvere og brugere af psykoterapi.
  • Beslutningstagere, medier med videre, der kan bidrage til at give samfundet en større viden om, hvad psykoterapi er og kan.

 

Gå til Videnscenterets hjemmeside her

Andre nyheder

Nektarfonden har besluttet at uddele midler til syv forskningsprojekter indenfor psykoterapien. ...