Den almentnyttige fond Nektarfonden af 2021

Som almennyttig fond skal Nektarfonden tjene det overordnede formål, at fremme danskernes mentale sundhed. Fondens arbejde og indsatsområder skal bidrage aktivt til forebyggelse og behandling af psykosociale og psykosomatiske lidelser, samt understøtte initiativer og aktiviteter, der fremmer symptomlindring, problemløsning, personlighedsudvikling og bidrager til en øget livskvalitet.

Nyheder