Den almentnyttige fond Nektarfonden af 2021

Som almennyttig fond skal Nektarfonden tjene det overordnede formål, at fremme danskernes mentale sundhed. Fondens arbejde og indsatsområder skal bidrage aktivt til forebyggelse og behandling af psykosociale og psykosomatiske lidelser, samt understøtte initiativer og aktiviteter, der fremmer symptomlindring, problemløsning, personlighedsudvikling og bidrager til en øget livskvalitet.

Nyheder

Nektarfonden har besluttet at uddele midler til syv forskningsprojekter indenfor psykoterapien. ...
Nektarfonden har oprettet et videnscenter for psykoterapi. Videnscenteret er oprettet for at understøtte psykoterapi som behandlingsmetode ved at indsamle og ...